Nawróć się

Przyjacielu, wejdź na właściwą drogę...

Polecamy najnowsze

Aforyzmy o pracy

"Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy."
Joseph Conrad

"Praca uczyniła z nas tę siłę, która jednoczy wszystkich pracujących."
Włodzimierz Lenin

"Praca oddala od nas trzy wielkie niedole - nudę, występek i ubóstwo."
François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)

"Praca to najszlachetniejszy wybawca ze wszystkich słabości."
Aleksander Ostrowski

"Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi."
Antoine de Saint-Exupéry

"Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym."
Janusz Korczak

"Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę."
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

"Pracując dla samych dóbr materialnych budujemy sobie więzienie. Zamyka-my się samotni ze złotem rozsypującym się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto byłoby żyć."
Antoine de Saint-Exupéry

"Człowiek jest biedny nie dlatego, że nie ma pieniędzy, ale dlatego, że nie pracuje."
Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)

"Człowiek nie jest prawdziwie człowiekiem, jeżeli nie jest wolnym. Nie jest wol-nym, jeżeli nie pracuje."
Raoul Follereau

"Natura ludzka nie jest maszyną postawioną do wykonywania wyznaczonej pracy, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą."
John Stuart Mill

"Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko za-leżało od Boga."
św. Augustyn

"Choć człowiek niejednokrotnie narzeka na pracę, nie może się bez niej obejść."
Antoni Kępiński

"Nie płaci się za zamiary, lecz za pracę, którą wykonano."
Mencjusz

"Tylko człowiek, który pracuje może cieszyć się z wypoczynku."
Jerome Klapka

"Trzeba pracy, aby wyrazić prawdę, a także, aby ją przyjąć."
Simone Weil

"Człowiek nie jest w stanie dobrze pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przysłonięty."
ks. Jerzy Popiełuszko

"Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabiera."
Northcote Parkinson

"Żyć bez pracy - raczej popełnić samobójstwo. A więc praca ważniejsza jest od życia."
Katherine Mansfield