Nawróć się

Przyjacielu, wejdź na właściwą drogę...

Polecamy najnowsze

Symbolika darów Trzech Króli


Dziś ochodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną potocznie świętem Trzech Króli. To własnie dzisiaj wspominamy przybycie Mędrców - Kacpra, Melchiora i Baltazara - do Betlejem, do groty, w której narodziło się Dzieciątko i ofiarowanie Mu trzech darów: złota, kadzidła i mirry. Dlaczego akurat te dary przynieśli? Co one tak naprawdę oznaczają? Przecież nie brali pierwszej lepszej rzeczy, którą mieli pod ręką, lub której mieli nadmiar i im zbywała.

Złoto
Jest najszlachetniejszym z metali, nie może go zniszczyć ani rdza, ani ogień, ani nawet żrące ciecze - jest symbolem czegoś wielkiego, wartościowego. Jego posiadanie wiązało się zawsze z władzą i poważaniem, dlatego też właśnie ze złota najczęściej wyrabiano insygnia władzy czy zdobienia świątyń.

Także w symbolice biblijnej złoto oznaczało szlachetność, często było symbolem mądrości. Trzej Królowie ofiarowując Jezusowi złoto okazali Mu cześć najcenniejszą rzeczą na ziemi oraz uznali Jego mądrość.

Kadzidło
Jest żywicą z kory drzewa bosweliowego w postaci żółtawych, ledwie przezroczystych kropli. Jego zapach wydziela się podczas spalania. Sporzadzaniem pachnącego kadzidła trudnili się już dawni Egipcjanie. Poprzez palenie kadzidła oddawano cześć i hołd dostojnikom oraz bogom. Wszystkich zaś, którzy poczuli woń kadzidła, zapach ten miał oczyszczać i wprawiać w świąteczny nastrój i uniesienie.

Prawo Mojżeszowe stanowiło, że bezkrwawe ofiary należy posypywać kadzidłem, by ofiarować Bogu coś smacznego, ale też pzyjemnie pachnącego. Kadzidło było przeznaczone wyłącznie dla Boga, symbolizowało uwielbienie oraz przebłaganie dla ludzi.

Tak samo Trzej Królowie - ofiarowując Jezusowi kadzidło - oddali hołd Bogu. Do dzisiaj kadzidło używane jest podczas Mszy Świętej, podnosząc jej święty nastrój.

Mirra
Jest to gorzka, ale przyjemnie pachnąca ciecz pochodząca z kory drzewa balsamowego. Gdy wyschnie, tworzy przezroczyste ziarenka o podobnych właściwościach jak kadzidło. Płynna mirra w starożytności była używana jako kosmetyk do pielęgnacji skóry, uznawano też jej własciwości lecznicze oraz wykorzystywano do balsamowania zwłok.

Ofiarowana przez Mędrców miała wskazywać Jego Zbawczą Mękę. Tą mirrą zakropiono wino, podane Jezusowi przed ukrzyżowaniem, by znieczulić ból.

Tak więc Trzej Królowie, poprzez swoje dary, objawili światu prawdę o Jezusie: obwołali go Królem, uznali Jego boskość oraz zapowiedzieli Jego mękę.

Napisano w oparciu o: http://www.filipini.poznan.pl/art.php?tresc-270